Praha, 12. 6. 2024 – Skupina poslanců a poslankyň ze čtyř politických stran dnes společně ohlásila předložení pozměňovacího návrhu článku 7 Ústavy České republiky, který by vedl k tomu, že se stát ústavně zaváže dbát na ochranu zvířat. Podle nejnovějšího průzkumu s takovým krokem souhlasí i většina české společnosti.

Přidat zvířata do článku 7 Ústavy navrhují poslanec Michael Kohajda (KDU-ČSL), předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, poslanec Josef Bernard (STAN) a poslankyně Klára Kocmanová (Piráti). Současné znění i znění novely navržené Ministerstvem životního prostředí by se tak rozšířilo o slovo „zvířat“ a vypadalo by následovně: „Stát dbá o ochranu životního prostředí a zvířat a o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody.

Vždy jsem prosazovala zásadu, že člověk má přijímat odpovědnost za prostředí, ve kterém žije. To se týká i zvířat, jejichž blahobyt je neoddělitelně spjat s tím naším. Proto podporuji, aby ochrana zvířat byla po vzoru řady vyspělých západních demokracií zakotvena i v naší Ústavě a tomuto naléhavému tématu se tak dostalo potřebné vážnosti,” říká Markéta Pekarová Adamová.

Zakotvení ochrany zvířat do Ústavy je i podstatným symbolem, že se česká společnost vyvíjí a že pro české občany je ochrana zvířat významným zájmem, který má širokou podporu a musí být proto státními orgány respektován“, doplňuje Michael Kohajda, předkladatel pozměňovacího návrhu.

Zařazení ochrany zvířat do Ústavy není v evropském měřítku revolučním krokem. Ústavně zakotvenou ji mají například v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Slovinsku, Belgii a Lucembursku. Česká republika tak jako stát, jehož občanům na zvířatech a jejich ochraně záleží, v tomto ohledu zaostává.

Česká Ústava dosud na zvířata nemyslela. Zakotvení ochrany zvířat v Ústavě je logickým a přirozeným vyústěním dlouhodobého vývoje a přispěje i k tomu, aby byla ochrana zvířat brána celospolečensky zase o něco vážněji. Úprava pomůže, aby se neděly podobné excesy jako například nedávné zavírání vlků do klece jako údajná součást umění,“ hodnotí záměr Pavel Buršík z Obránců zvířat.

Podle průzkumu veřejného mínění agentury Focus z letošního května podporuje návrh i většina české společnosti, 63 % vyjádřilo souhlas se zakotvením ochrany zvířat do české Ústavy. Pětina lidí neví. Rozhodně nesouhlasí jen 5 % respondentů.

Stále víc se ukazuje, jak důležitou hodnotou je pro Čechy a Češky ochrana zvířat. Díky mohutné podpoře veřejnosti jsou u nás zakázané kožešinové farmy i klecové chovy slepic. Je na čase, abychom po vzoru mnoha evropských zemí přiznali zvířatům ochranu také v Ústavě,“ dodává Buršík.

Podle posudku ústavního právníka Ondřeje Preusse nejsou k přijetí návrhu legislativní překážky: „(…) zásah do ústavního pořádku je uměřený.  Zvolení článku 7 pro změnu je vhodné, protože se již věnuje ochraně přírodního prostředí a přírodních zdrojů. Rozšíření o ochranu zvířat by proto bylo logické a konzistentní s existujícím smyslem článku. Příslušný návrh je efektivní cestou k začlenění této hodnoty do ústavního rámce, což zvýší obecné povědomí a právní váhu ochrany zvířat.

Ochrana zvířat v Ústavě je jedním z pěti návrhů, které se snaží Obránci zvířat politicky prosadit v rámci projektu www.lepsizakonyprozvirata.cz. Dalšími návrhy jsou ukončení transportů zvířat z ČR do zemí mimo EU, zastavení zabíjení jednodenních kohoutků ve vaječném průmyslu, omezení zábavní pyrotechniky a povinná anestezie při invazivních zákrocích na zvířatech.

Kontakt:

Pavel Buršík, tiskový mluvčí, telefon 777 019 252, e-mail: [email protected]

 

OBRAZ – Obránci zvířat je nezisková organizace, jejíž vizí je společnost vnímající zvířata jako živé bytosti s vlastními zájmy, nikoliv jako prostředky k lidskému užitku. Usiluje o změny, které jsou v podmínkách současného světa dosažitelné a pozitivně ovlivní co největší počet životů. Do svých kampaní zapojuje širokou veřejnost. Tímto přístupem dosáhla dvou výrazných legislativních úspěchů – zákazu kožešinových farem a klecových chovů slepic v ČR.

 

Pozměňovací návrh novely Ústavy ČR zavádějící ochranu zvířat:

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=242493 (.docx)

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=497

 

Průzkum veřejného mínění agentury Focus k zakotvení ochrany zvířat do Ústavy:

http://obrancizvirat.cz/wp-content/uploads/2024/06/ustavni-ochrana-zvirat-5-2024.pdf

 

Právní posudek JUDr. Ondřeje Preusse, Ph.D.:

http://obrancizvirat.cz/wp-content/uploads/2024/06/PREUSS_stanovisko_final.pdf

 

Právní posudek Doc. JUDr. Jana Kudrny, Ph.D.:

http://obrancizvirat.cz/wp-content/uploads/2024/06/Posudek-Kudrna-final.pdf

 

Fotografie z tiskové konference:

https://drive.google.com/drive/folders/1L-5n3_MXvLVFPWcYkXqHMsBW0aQoV_CL