DĚKUJEME! VÁŠ HLAS SE POČÍTÁ!

Zákaz kožešinových farem je jasný důkaz, že ve společnosti je cítit změna. Naše tolerance k týrání zvířat se mění. Lišky a norci ale byli bohužel jen vrcholem ledovce. Další zvířata čekají.

Teď to budou slepice v klecových chovech. Fabriky na vejce redukují slepice na rovnici jídlo + voda = vejce. Slepice v nich nemohou roztáhnout křídla, běhat, ale ani pohodlně chodit. Z nevyhovujících podmínek někdy doslova šílí.

Představte si, že celý svůj život strávíte v uzavřeném prostoru, tělo na tělo s ostatními. Jako při jízdě v přeplněné tramvaji. Jenže tahle slepičí jízda nekončí na výstupní stanici, ale na jatkách. Tam slepičky míří, když přestávají být vaječnému průmyslu užitečné.

Vaše hodnoty a přesvědčení Vás určitě nutí „něco“ dělat. Pravidelné měsíční příspěvky jsou krásný způsob, jak si každý měsíc připomenout, v co věříte. Vy jste hybatelem změny. Vy víte, jaký by měl svět pro zvířata být, a máte dokonce odvahu pro to hned teď něco udělat.

Děkujeme!

Chci darovat

Zadejte částku pro svůj jednorázovýpravidelný dar

/Měsíčně Chci darovat pravidelně Chci darovat pouze jednorázově

Kontaktní údaje

Platební metoda

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Více informací, jak zacházíme s Vašimi daty, najdete v tomto dokumentu a v podmínkách portálu DARUJME.CZ, který pro zpracování darů využíváme. Budeme Vás informovat o tom, jak Vaše dary pomáhají.
Výše daru:
/ jednorázověpravidelně
Boj za práva zvířat má smysl. Stanu se dárcem a postavím se za své hodnoty a přesvědčení.