INSPEKCE

PROJEKT INSPEKCE

V roce 2018 jsme spustili projekt Inspekce spolu s online formulářem, jehož pomocí nám může každý snadno nahlásit případ týrání zvířat. Obdržené podněty buď rovnou přepošleme na příslušnou krajskou veterinární správu (případně v odůvodněných případech podáme trestní oznámení), nebo se případ pokusíme sami nebo s pomocí našich spolupracovníků zdokumentovat.

Při dokumentaci se nesoustředíme pouze na porušení platných předpisů, ale též na špatné zacházení se zvířaty, na které je současná legislativa krátká. Tímto chceme přispět ke snaze o celkové zlepšení zákona na ochranu zvířat i k všeobecné osvětě zejména o podmínkách zvířat v tzv. „živočišné výrobě“ v rámci kampaně Méně masa.

REŠERŠE A DOKUMENTACE

Zneužívání zvířat je obvykle důmyslně skryto před zraky veřejnosti. Odhalování a dokumentování  různých forem zneužívání zvířat je proto nezbytnou součástí úsilí za lepší ochranu zvířat. OBRAZ má s touto činností letité zkušenosti. Záběry z českých kožešinových farem hrály klíčovou roli při prosazení jejich zákazu. Zveřejněné záběry z klecových chovů slepic pomohly rozproudit debatu o jejich přijatelnosti a vedly již mnohé obchodní společnosti k přijetí závazků k ukončení odběru klecových vajec.

Při získávání záběrů spolupracuje OBRAZ výhradně s lidmi, kteří se řídí zásadou nezpůsobit při dokumentaci a vstupu do objektů žádné hmotné škody ani neohrozit zdraví lidí či zvířat. V některých případech zveřejňujeme i záběry, které byly pořízeny bez našeho vědomí a následně nám byly zaslány, pokud jsou opatřeny věrohodným důkazem o místě a čase pořízení.

SPOLUPRÁCE

V rámci projektu hledáme dobrovolníky:

 • pro sepisování podnětů, trestních oznámení, stížností atd. (právníky či studenty práv),
 • pro dokumentaci případů „v terénu“ (odvážlivce s kamerou).

V případě zájmu o spolupráci pište prosím na [email protected]

A co uděláte Vy?

CHCI LEPŠÍ SVĚT PRO ZVÍŘATA

  Zůstaňte v kontaktu a my Vám dáme vědět, kdykoli bude Váš hlas znovu potřeba.
  Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Více informací, jak zacházíme s Vašimi daty, najdete v tomto dokumentu.

  PŘISPĚJTE FINANČNĚ

  Váš dar pomůže vytvořit lepší budoucnost
  pro zvířata.