Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, jejímž přijetím by došlo k zákazu kožešinových farem v ČR, úspěšně prošla v listopadu prvním čtením. Poslanci také rozhodli, že o něm bude jednat jak Zemědělský výbor, tak i Výbor pro životní prostředí.

Oba výbory jednání prozatím pouze otevřely a následně přerušily do poloviny března. Do té doby běží notifikace u Evropské komise, v rámci které mohou Komise a členské státy posílat své připomínky.

Zemědělský výbor o tématu navíc v lednu uspořádal odborný seminář, o jehož průběhu si můžete přečíst zde: Seminář zemědělského výboru k zákazu kožešinových farem.

Vzhledem k přerušení jednání obou výborů a notifikaci u Evropské komise lze předpokládat, že druhé čtení na plénu Sněmovny proběhne nejdříve na dubnové schůzi