Spolek OBRAZ – Obránci zvířat dnes zveřejňují aktuální záběry ze tří českých kožešinových farem. Videomateriál zachycuje prázdnotu dlouhých řad zpola rozebraných klecí, které jsou nyní už jen symbolem dřívějších hrůzných praktik odehrávajících se v těchto místech. Zvířata v malých drátěných klecích již však na smrt nečekají, norci neumírají udušeni výfukovými plyny z traktoru a lišky nevisí za ocas hlavou dolů při marném boji o život, zatímco si jejich chovatelé připravují vraždící elektrické náčiní. Zveřejnění záběrů s popsanými činy zvedlo vlnu společenského odporu, který vedl až k definitivnímu zákazu kožešinových farem na území ČR účinnému od 31. 1. 2019. Na nově pořízených snímcích už jsou vidět jen klece v roli pomníků připomínajících zvířecí utrpení a smrt.

Aktuální záběry z prázdných kožešinových farem ke stažení a publikaci: https://drive.google.com/drive/folders/1NhZ5AK8Am4NQSY9Ry0KLUifykVtR81eX?usp=sharing

Záběry z kožešinových farem v době jejich provozu ke stažení a publikaci: https://drive.google.com/drive/folders/1xp-4Sn_8CD13n7RemisRmJWpXo3-BgGP

Posledním lednem končí přechodné období, které mělo producentům kožešin umožnit minimalizaci újmy z ukončení podnikání. Již nyní však na farmách nejsou žádná zvířata, a tak došlo k ukončení éry, kdy byla tato místa symbolem týrání a krutosti pro sobeckou lidskou potřebu a finanční zisk. Jsme moc rádi, že tato zbytečná barbarská praktika končí a že se proti ní postavila velká část veřejnosti. Je to obrovský úspěch nejen pro lišky a norky, ale i pro ostatní zvířata trpící v klecích. Lidé nejsou vůči jejich strádání lhostejní, což nám dodává naději a víru v lepší budoucnost pro všechna zvířata,“ uvádí Pavel Buršík, mluvčí spolku OBRAZ.

Každoročně bylo kvůli módnímu průmyslu na 9 farmách v ČR zabíjeno asi 20 tisíc lišek a norků. Legislativním zákazem u nás však boj proti kožešinám nekončí, neboť zákon umožňuje dovoz výrobků z pravých kožešin. „I nadále budeme podporovat organizace z dalších evropských zemí, aby se jim povedlo prosadit zákazy stejně jako u nás. Nicméně kožešinová situace v Evropě se neustále zlepšuje. O tom svědčí nedávno přijaté zákony proti kožešinovým farmám v Norsku, Lucembursku a Belgii, které tak rozšířily seznam zemí se zákazem. Věříme, že se těmito kroky posouváme blíže k celoevropskému zákazu,“ dodává Buršík.

„Zákaz kožešinový farem byl první vlaštovkou. Česká republika musí přestat být skanzenem týrání zvířat. Dalším logickým krokem je zákaz klecových chovů slepic, což je současný dosažitelný cíl. Tento zákaz chtějí podle průzkumu veřejného mínění tři čtvrtiny Čechů. Navíc se supermarkety a další odběratelé vajec rozhodli, že klecové vejce nebudou odebírat. A tak je čím dál více znát, že klecové chovy nemají ve vyspělé společnosti 21. století co dělat,“ říká Buršík.

Kontakt:

Pavel Buršík, tiskový mluvčí spolku OBRAZ, telefon 777 019 252, e-mail:  [email protected]

OBRAZ – Obránci zvířat je nezisková organizace usilující o lepší společenskou ochranu zvířat. Vedeme kampaně zaměřené na vzdělávání veřejnosti a prosazování systémových reforem. Naší první významnou iniciativou byla úspěšná kampaň za zákaz kožešinových farem.