V České republice začal působit nový spolek na ochranu zvířat: OBRAZ – obránci zvířat. Zkratka OBRAZ vznikla jako akronym názvu OBRÁnci Zvířat. Jsme nová organizace, ale lidé, kteří za Obrazem stojí, nejsou v aktivismu za ochranu zvířat žádní nováčci.

Nové záběry z kožešinových farem

Zásadním podnětem pro založení nové organizace bylo získání nových záběrů z osmi českých kožešinových farem. Jde o výstup z dosud největší rešerše provedené v českých chovech norků a lišek. Záběry jsou šokující a celkově ještě otřesnější než ty, které byly u nás zveřejněny v minulosti. Přemýšleli jsme, jak dosáhnout toho, aby jejich publikování nevyznělo do ztracena. Stanovili jsme si jasný cíl: zveřejněním záběrů naše aktivita nesmí skončit, ale naopak začít a musí konečně vést k úplnému zákazu trápení zvířat kvůli zbytečným módním doplňkům v naší zemi.

Dali jsme hlavy dohromady a začali vymýšlet koncept, který jsme následně konzultovali se zkušenými zahraničními kolegy. Dospěli jsme k závěru, že k úspěšné kampani nám nestačí pouhá práce několika lidí od stolu, ale potřebujeme vybudovat silné, koordinované hnutí mnoha motivovaných aktivistů. Víme, že lidí, kteří po shlédnutí záběrů z kožešinových farem pociťují touhu zastavit tuto krutost, je velmi mnoho. Klíčem k úspěchu je spojit tyto lidi dohromady, přesvědčit je, že společně mají moc a sílu toho opravdu dosáhnout, a vtisknout tomuto společnému úsilí vhodný plán a koordinovat jej. Hlavní inspirací v tomto směru pro nás byl rakouský spolek na ochranu zvířat VGT – Verein gegen Tierfabriken, jehož úspěšné kampaně se vyznačují právě propracovanou teoretickou koncepcí a koordinovaným úsilím mnoha aktivistů.

Nová kampaň

Během příštího týdne spustíme kampaň za zákaz kožešinových farem a zveřejníme videoklip, který bude obsahovat sestřih nových záběrů. Budeme jej šířit všemi možnými kanály. Vydáme letáky, plakáty a samolepky, které naše regionální skupiny začnou šířit. Zahájíme sběr podpisů pod novou petici, vyzveme ministra zemědělství k jednání a oslovíme i další politické představitele.

V plánu máme mnoho dalších akcí a ne všechny je taktické dopředu zveřejňovat. V obecné rovině však budeme opakovaně a neustále veřejnosti i politikům připomínat, v jak otřesných podmínkách zvířata na českých kožešinových farmách žijí a že nejméně 68 % českých občanů požaduje zákaz těchto farem. Budeme vytrvalí a nedáme se. A budeme rádi, když se zapojíte také.

Proč nová organizace?

Zvažovali jsme, zda by náš koncept kampaně mohl být realizován v rámci některé z již existujících organizací, a za tímto účelem jsme i s některými organizacemi jednali. Nakonec jsme dospěli k závěru, že bude lépe fungovat, když založíme zcela nový spolek. Budeme však s ostatními organizacemi rádi spolupracovat všude tam, kde to bude vhodné a rozumné. Rádi bychom na tomto místě poděkovali Svobodě zvířat za to, že nás ve startu naší kampaně a organizace podpořili.

Nejen kožešiny

Kampaň za zákaz kožešinových farem v České republice je naším první velkým projektem. Rozhodně však nejsme a nebudeme organizace jednoho tématu, „na jedno použití“. Hodláme se věnovat i jiným tématům, byť alespoň ze začátku ne v takové intenzitě. Budeme informovat o všech zásadních aktualitách týkajících se ochrany zvířat, naše regionální skupiny budou šířit osvětové materiály týkající se veganství a spotřebitelské volby ve stravování. V neposlední řadě se vynasnažíme ozvat se vždy, když bude třeba ve veřejném prostoru hájit jakýkoli zájem ochrany zvířat.

Máte se na co těšit.