Bude! A obrovský. Navíc většina klecí zmizí mnohem dříve.

Chápeme, že každý by si přál, aby se velké změny mohly stát ze dne na den (my to totiž máme stejně), ale v praxi přestavbu chovů nelze zvládnout přes noc. Proč? Zejména proto, že bezklecové chovy poskytují slepicím více prostoru, a tak je potřeba postavit nové haly, aby bylo pro všechny slepice místo. Přechod na bezklecové chovy tedy znamená mnohé – pořízení nových pozemků, posuzování vlivu na životní prostředí a ochranu ovzduší, územní řízení, stavební řízení a finální vybudování nových prostorů. Na to všechno drůbežáři potřebují čas.

Je ale důležité, že klecová technologie má nějakou životnost, obvykle zhruba 15 let. Řadě klecím bude tato životnost končit dříve než v roce 2027 a drůbežáři už nebudou nové klece pořizovat, protože by je nevyužili po celou dobu jejich životnosti. Nešlo by tedy o výhodnou investici. Drůbežáři budou navíc čelit tlaku odběratelů, kteří chtějí skončit s klecovými vejci do roku 2025, někteří ještě dříve. Počet slepic v klecích se tak bude každý rok snižovat.

Rakousko a Německo už klecové chovy sice zakázaly, ale ani tam se změna nestala ze dne na den. Jejich zákazy navíc inspirovaly iniciativu u nás. Podobně jako náš zákaz kožešinových farem z roku 2017 dodal argument pro přijetí polského zákazu kožešinových farem v září 2020. 

Každý národní úspěch znamená větší šanci pro zlepšení životních podmínek zvířat v jiných státech nebo na celoevropské úrovni. I proto je zákaz klecových chovů u nás od roku 2027 velkým krokem. Už dnes rozbíhá diskuzi na úrovni celé EU.

A pokud Vás zajímá, jestli jsou podestýlkové chovy doopravdy pro slepice zlepšení, podívejte se na článek od naší kolegyně TADY a na odborný posudek doktora Krista, doktora Adamíka a docenta Remeše TADY.