Společnost Agrofert na svém webu oznámila, že až do odvolání ruší všechny prodeje slepic vyřazených z velkochovů. Dosud některé slepice, byť jen nepatrná menšina z takřka pěti milionů živořících v klecích, ještě mohly po zotavení dožít v domácích chovech u „adoptivních rodin“. Namísto toho se bohužel Agrofert rozhodl všechny výkupy zastavit. Všechny slepice bez výjimky tím posílají na jatka. „Důvodem je negativní mediální kampaň ze strany ekologických aktivistů, vedená proti klecovému způsobu chovu nosnic,“ uvádí Agrofert. Vyřazené slepice přitom bývají staré jen jeden rok a mohlo by je čekat ještě mnoho let života v relativním klidu domácího chovu.

„Považujeme za hodně nešťastné, že se holding Agrofert rozhodl potrestat slepice za to, že se lidé konečně začali zajímat o podmínky v klecových velkochovech. My v OBRAZu věříme, že zvířata nemají být brána jako rukojmí, ani si na nich nikdo nesmí vylévat svůj vztek,” komentuje tento krok Agrofertu Pavel Buršík ze spolku OBRAZ – Obránci zvířat.

Spolek OBRAZ v červnu zveřejnil drastické záběry z klecových velkochovů slepic. Jeden ze zmapovaných chovů spadá právě do holdingu Agrofert. Další firmy v holdingu pak klecová vejce používají v rámci potravinářské výroby a dalších procesů.

„Společnost Agrofert má v současnosti jedinečnou příležitost ukázat, že je moderní firmou patřící do 21. století, vědomou si své odpovědnosti vůči zvířatům. Namísto trestání nevinných slepic by měla udělat správný krok a zavázat se, že namísto brutálních klecových chovů bude v budoucnu provozovat a podporovat ohleduplnější bezklecové chovy,“ dodává Buršík.

Kontakt:
Pavel Buršík, tiskový mluvčí spolku OBRAZ, telefon 736 625 048, e-mail:  [email protected]

OBRAZ – Obránci zvířat je nezisková organizace usilující o lepší společenskou ochranu zvířat. Vedeme kampaně zaměřené na vzdělávání veřejnosti a prosazování systémových reforem. Naší první významnou iniciativou byla úspěšná kampaň za zákaz kožešinových farem.

Poznámky:

Vyjádření Agrofertu:
https://www.agrofert.cz/akce-a-aktuality/detail-aktuality/prodej-nosnic

Záběry z českých klecových chovů ke stažení a publikaci:
http://obrancizvirat.cz/pro-media/#videakestazeni

Web kampaně Jak to snáší?
https://www.jaktosnasi.cz

Kompletní výsledky výzkumu veřejného mínění včetně tabulek a grafů:
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/2018/08/median_zprava_klecove_chovy_v02.pdf