Praha/Bruzovice – Tiskové vyjádření Státní veterinární správy, podle kterého kontroly nepotvrdily otřesné podmínky na českých kožešinových farmách ani autenticitu zveřejněných záběrů, dostává první trhliny. Na základě podnětu spolku OBRAZ – Obránci zvířat bylo při novém šetření zjištěno, že majitel kožešinové farmy v Bruzovicích ve Slezsku část své farmy před veterinární kontrolou dlouhodobě skrýval.

„Bylo zjištěno, že v místě mezi neprůhledným venkovním vlnitým plotem o výšce cca 2,5 m a oficiálním prostorem s řadami klecí s liškami chovatel zbudoval tajný podlouhlý prostor – zcela zamaskován vlnitým neprůhledným plotem výška cca 2,5 m – kontrolám nepřístupným, ve kterém chovatel umístil nestandardní vyřazené klece s výškou pod 70 cm,“ píše se protokolu z nejnovější kontroly krajské veterinární správy provedené na farmě v Bruzovicích, kterou spolek OBRAZ – Obránci zvířat získal podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

„Toto zjištění znovu ukazuje, že výsledky běžných veterinárních kontrol na kožešinových farmách je třeba brát s velkou rezervou. Nejenže bývají tyto kontroly dopředu hlášeny, ale navíc se ukazuje, že chovatelé mohou snadno provozovat oddělené úseky, které veterinářům prostě neukážou. Co asi takový chovatel udělá poté, co je mu předem oznámena kontrola, si může každý domyslet sám,“ řekl Daniel Cao, mluvčí spolku OBRAZ – Obránci zvířat.

„Námi doložené porušování zákona na některých kožešinových farmách je ovšem jen špičkou ledovce. Život divokých zvířat v holých drátěných klecích vede nevyhnutelně k poruchám chování, apatii, stereotypům, vzájemným útokům a zraněním, kterým žádný chovatel nemůže reálně zabránit. Kožešinové farmy jsou proto již svou podstatou týráním zvířat a je chybou zákona, že jejich provoz umožňuje,“ dodal Cao.

Spolek OBRAZ – Obránci zvířat proto znovu vyzval ministra zemědělství k jednání o úplném zákazu kožešinových farem v České republice. „Ačkoli pan ministr veřejně vyjádřil svou připravenost jednat o změně zákona ve prospěch zdraví a života zvířat, na náš dopis a žádost o setkání zatím neodpověděl. Věříme, že pan ministr naši žádost nakonec vyslyší, protože jednáme v souladu s přáním 68 % občanů, kteří se vyslovili pro zákaz kožešinových farem v České republice,“ dodal Cao.

Protokol o kontrole ke stažení