Dnes jsme obdrželi informaci, že nechvalně proslulý chov v Moravských Knínicích byl uzavřen.

Informace, které jsme získali v roce 2014 od Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj uváděly tento chov jako registrovaný. Letos jsme opět podali požadavek na seznam registrovaných chovů. Moravské Knínice v tomto seznamu chyběly.

Začali jsme tedy pátrat a vyžádali si od Krajské veterinární správy přesné informace. Jak jsme se nově dozvěděli, chovatel ukončil činnost již 31.12.2013 a informace z roku 2014 nebyly správné.

V současné době existuje na území České republiky stále ještě 11 kožešinových farem. Pracujeme usilovně dál a věříme, že brzy dosáhneme zákazu chovu kožešinových zvířat v České republice.