European Chicken Commitment (ECC) je závazek obchodních řetězců, potravinářských firem, restaurací a dalších institucí, který stanovuje nové standardy pro chov tzv. brojlerových kuřat. Závazek definuje hlavní problémy v dnešním chovu kuřat a navrhuje jejich řešení. Firma, která se zaváže k dodržování ECC, potom musí zajistit, aby chov kuřat v jejím dodavatelském řetězci tyto podmínky splňoval.

 

Jaké problémy ECC definuje a řeší

 • Plemeno
 • Hustota osazení
 • Osvětlení
 • Obohacení prostředí
 • Postupné vyskladňování
 • Porážka

 

Plemeno

Naprostá většina kuřat na českém trhu jsou tzv. rychle rostoucí kuřata. Tato plemena byla roky speciálně šlechtěna, aby dosáhla co největší efektivnosti – aby vyrostla co nejrychleji, co nejvíce a za co nejméně nákladů. Tak se stalo, že rychlost růstu je o 400 % vyšší než před 50 lety. Množství prsní svaloviny vzrostlo o dvě třetiny. A jateční váhy dosáhnou kuřata v o 60 % kratším čase.  

Welfare důsledky rychle rostoucích plemen

Kostra rychlokuřat není na takový nápor svaloviny připravena. Nohy je mají problém udržet a pohyb je pro ně bolestivý. Kvůli neschopnosti chodit umírají žízní nebo hladem. Následkem omezené pohyblivosti se u nich častěji projevují různé infekce a nekrózy. Větší výskyt nemocí vede k častějšímu užívání antibiotik, která již nyní enormně přispívají k antibiotické rezistenci u lidí.

Vliv na kvalitu masa

Uměle cílená plemenitba má za následek nejen špatné welfare zvířat, ale také má negativní vliv na kvalitu masa, která způsobuje ekonomické ztráty chovatelům a obchodníkům.

 • Wooden breasts – zdřevnatění prsou a oslabení hrudních svalů, buněčná smrt. Způsobuje neobvyklou tuhost masa s hrubou strukturou. Vede ke stížnostem spotřebitelů a neochotě takové maso a výrobky kupovat. Při přípravě vzniká spousta odpadu.
 • White stripping – patologické tukové zásoby, větší ptáci jsou k tomu náchylnější, může zvýšit obsah tuku v prsou až o 224 %. Snižuje obsah bílkovin.
 • Spaghetti meat – oddělení jednotlivých svazků vláken, nižší obsah bílkovin, větší vlhkost masa.

Řešení v ECC

ECC ošetřuje chování přešlechtěných plemen. Upřednostňuje pomalu rostoucí plemena, která vykazují lepší welfare.

Konkrétně stanovuje tato povolená plemena: Hubbard JA757, 787, 957 nebo 987, Rambler Ranger, Ranger Classic a Ranger Gold nebo ostatní podle kritérií RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol.

 

Vysoká hustota osazení

Kuřata se v halách mačkají na malém prostoru. Na výměru o velikosti papíru A4 připadá více než jedno kuře. V takových podmínkách se kuřata nemohou věnovat svým přirozeným potřebám (např. protažení křídel, popelení apod.). Slabší jedinci mají problém dostat se k vodě a za potravou, což vede ke zvýšení agresivity, soupeření a stresu. Nedostatečný pohyb také přispívá ke snížení kvality masa. Vysoký počet zvířat na malém prostoru vede také k velkému znečištění podestýlky, což přispívá k popáleninám, zánětům kůže a respiračním problémům.

Řešení v ECC

Dnes je možné chovat kuřata při hustotě osazení až 42 kg/m2, realita v ČR se pohybuje mezi 33-39 kg/m2.

Podle studií je ideálem 25 kg/m2.

ECC stanovuje 30 kg/m2 (až 20 zvířat na m2) – jde o kompromis mezi vynaloženými náklady a získanými benefity.

 

Postupné vyskladňování (thinning)

Jakmile kuřata dorostou do maximálního povoleného limitu pro hustotu osazení, část z nich se pošle na zpracování, i když ještě nemají jateční váhu. Tím se uvolní místo pro další růst zbytku kuřat, která díky tomu mohou dosáhnout extrémních velikostí. Tento proces se může v současnosti bez omezení opakovat.


Řešení v ECC

Zvířatům takový postup způsobuje stres. ECC směřuje k ukončení postupného vyskladňování. Je povoleno nejvíce jednou za výkrmový cyklus.

 

Denní světlo

Světlo řídí životní rytmus kuřat. Při intenzivním světle jsou kuřata aktivnější. V současné době jsou haly většinou bez přirozeného světla s nízkou intenzitou umělého osvětlení. Studie říkají, že lepší umělé osvětlení v kombinaci s přirozeným světlem a zavedení období nepřerušované tmy sníží úmrtnost a výskyt zdravotních problémů.

V dnešní době je standardem osvětlení v hale 20 luxů, což zhruba odpovídá měsíčnímu svitu.

 

Řešení v ECC

Brojleři potřebují alespoň 50 luxů, aby mohli projevovat repertoár svého přirozeného chování. Proto ECC stanovuje hranici 50 luxů (včetně přirozeného světla), což odpovídá zhruba světlu potřebnému pro člověka ke čtení.

 

Obohacení prostředí

Obohacené prostředí podporuje přirozené chování kuřat, zlepšuje jejich welfare, snižuje výskyt negativních jevů a nemocí. V současnosti není nijak ošetřeno, jak má vypadat obohacené prostředí pro kuřata.

 

Řešení v ECC

ECC stanovuje alespoň 2 metry bidla na 1000 zvířat a 2 klovací substráty na 1000 zvířat. Bidla podporují zdravý vývoj pohybového aparátu a podporují výskyt přirozeného chování – hřadování. Klovací materiály zase snižují výskyt vyškubávání peří ostatních kuřat a stimulují přirozené chování spojené s hledáním potravy, což snižuje agresivitu.

 

Omračování a porážka

Dnes probíhá omračování před porážkou elektřinou, což není spolehlivé, a tak se stává, že je zvíře poraženo při vědomí. Navíc se kuřata při omračování věší za nohy na háky hlavou dolů, což je bolestivé a stresující. Zavěšení vzhůru nohama zhoršuje možnost dýchání (lapání po dechu). Každé kuře je jinak velké a proud automatický a neměnný. I pouhé zvednutí hlavy znamená, že pro ně šok nebude efektivní a k omráčení nedojde.

Řešení v ECC

ECC zakazuje věšení hlavou dolů a udává povinnost používat efektivnější metody omráčení jako jsou inertní plyny, vícefázové systémy nebo účinné elektrické omračování. Metody s plynem snižují na minimum riziko nežádoucího svalového krvácení, které způsobuje neprodejnost masa. Snižují stres u kuřat a poškození těla – zranění a zlomeniny.

 

Kontrola a implementace

ECC stanovuje, že na dodržování těchto podmínek má dohlížet třetí strana a dodržovat se mají nejpozději od roku 2026. Každoročně má zavázaná firma podávat zprávy o pokroku při plnění závazku.

 

Jak závazek vypadá:

Potvrzujeme, že od roku 2026 budeme od našich dodavatelů požadovat, aby splňovali tyto standardy pro 100 % jejich (čerstvých, mražených a zpracovaných) kuřecích produktů dodávaných do naší společnosti: 

 1. Dodržovat všechny zákony a regulace týkající se welfare zvířat stanovené Evropskou unií, bez ohledu na zemi původu produktu. 
 2. Snížit hustotu osazení zvířat na maximálně 30 kg/m2. Upustit od postupného vyskladňování hejna. Pokud je však nutné, může být vykonáno pouze jednou na jednu generaci kuřat. 
 3. Přejít na plemena se zvýšenými welfare výsledky jako: Hubbard Norfolk Black, JA757, JACY57, 787, 957, nebo 987, Rambler Ranger, Ranger Classic, a Ranger Gold; nebo jiná plemena, která splňují podmínky RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol. 
 4. Zlepšit podmínky prostředí a to: 
  1. Zvýšit intenzitu světla na nejméně 50 luxů, zahrnující i přírodní světlo. 
  2. Zprostředkovat minimálně 2 metry užitelného bidla a 2 substráty na klování na každých 1000 kuřat. 
  3. Dodržovat maximální požadavky Annexu 2.3 směrnice chovu brojlerů Evropské unie na kvalitu vzduchu a to bez ohledu na hustotu osazení.
  4. Nepoužívat klece a patrové systémy.
 5. Používat jatka s CAS (kontrolovaná porážka plynem) systémem porážky kuřat,  několika fázovým systémem, nebo efektivní porážku elektrickým proudem bez zavěšení za běháky za plného vědomí. 
 6. Být transparentní a dodržování výše zmíněných standardů nechat kontrolovat třetími stranami a vydávat veřejně sdílené roční reporty o progresu na tomto závazku.