Zpátky ke všem návrhům (rozcestník k zákonu o myslivosti).

Kožešinové farmy jsou u nás zakázané, a tak na nich lišky v malých drátěných klecích už trpět nemusí. Veškerá trýzeň těchto zvířat však ani s uzavřením kožešinových farem neskončila. Myslivci totiž v současnosti mají výjimku ze zákona, a tak mohou držet lišky v zajetí pro výcvik psů bez zvláštního povolení. Jde o zbytečné utrpení, kdy se lišky opakovaně používají jako pomůcka při nácvicích lovu.

Současné zákony neupravují podmínky, které musí takový způsob chovu splňovat. Lišky jsou tak často drženy v malých drátěných klecích v naprosto nevyhovujících podmínkách, zvlášť s ohledem na to, že se tyto lišky často narodily ve volné přírodě a byly násilně přemístěny do zajetí.

Lišky jsou teritoriální zvířata, ve volné přírodě pravidelně obchází své několik kilometrů čtverečních velké teritorium, značkují si jej za pomocí pachových stop, budují si v něm nory a zaopatřují se lovem. Nic z toho jim život v zajetí malé klece neumožní.

V současné chvíli neexistuje legislativa, která by nastavovala jakékoliv minimální požadavky pro držení lišek v zajetí, a to se právě snaží řešit pozměňovací návrh v novele zákona o myslivosti, který podala poslankyně Dana Balcarová (Piráti). Schválení návrhu zajistí regulaci chovů lišek pro myslivecké účely, a tak i lepší životní podmínky pro tato aktivní zvířata.

 

Proč schválit návrh na úpravu podmínek držení lišky v zajetí?

 

  • Neexistuje legislativa, která by nastavovala jakékoliv minimální požadavky pro držení lišky v zajetí.

 

  • Lišky jsou divoká a aktivní zvířata. V přírodě za svůj život naběhají tisíce kilometrů. Jejich přirozené potřeby jako je běh, lov, budování nor nebo obcházení svého teritoria nemohou uspokojit v malých drátěných klecích, ve kterých mohou jen zuřivě skákat ze stěny na stěnu. Kvůli těmto nevhodným podmínkám byly v ČR zakázány kožešinové farmy, není důvod, aby byly tyto podmínky povoleny v případě držení lišek pro výcvik psů.

 

  • V zahraničí jsou minimální požadavky pro chov lišek stanoveny, např. Německo – celková plocha minimálně 12 m2 a na každé zvíře alespoň 3 m2 a musí mít i svou noru. Výška minimálně 1,5 m alespoň 2 m2 plochy na hrabání. Ve Švýcarsku je pro 2 lišky požadována obora o velikosti 100 m2 s plochou na hrabání a doupaty na spaní a úkryty.

 

  • Kontroly veterinární správy se omezují jen na ověření očkování proti vzteklině, nezajímají se o životní podmínky zvířat.

 

Napište poslancům ještě dnes!