Ochrana zvířat je znovu tématem ve Sněmovně – tentokrát v rámci projednávání novely mysliveckého zákona. V úterý 8. června zasedl zemědělský výbor a opět se zejména hlasy poslanců hnutí ANO vyslovil proti ochraně zvířat všude, kde to šlo.

O novele bude Sněmovna ve třetím čtení hlasovat možná již v pátek 18. června. Je proto třeba vyzvat poslance, aby postoj zemědělského výboru odmítli a hlasovali ve prospěch ochrany zvířat.

Jde o následující pozměňovací návrhy k novele zákona o myslivosti (sněmovnímu tisku č. 954):

Návrhem B3 výboru pro životní prostředí mají být konečně regulovány podmínky chovu lišek myslivci. Lišky jsou dnes myslivci chovány mnohdy ve stejně otřesných podmínkách jako dříve na kožešinových farmách. Divoké šelmy, které v přírodě naběhají tisíce kilometrů, jsou drženy v holých drátěných klecích, kde mohou jen šílenstvím skákat ze stěny na stěnu. Zemědělský výbor, který svého času brojil za zachování kožešinových farem, nic nepochopil a chce trápení lišek zachovat alespoň pro myslivecké účely. Vyzvěte prosím poslance, aby tento zpátečnický postoj odmítli a návrh B3 podpořili. (Více k tématu)


Návrhem E1 poslankyně Dany Balcarové má být zakázáno norování liščat. Norování je krutý způsob lovu, kterým se lišky vykopávají z nor v době, kdy pečují o mláďata a pro záchranu potomstva neváhají obětovat život. Malá liščata kňučí bolestí, zatímco je lovecký pes pobízený myslivci násilně táhne ven z nory. Pokud přece jen nějaké lišce přežije vytáhnutí z nory ven psem, pak jeho osud končí výstřelem nebo čepelí lopaty. Norování je zastaralou metodou, které nemá žádné rozumné opodstatnění. Lov je již dávno možné provádět metodami, které nezpůsobují takové utrpení. Vyzvěte prosím poslance, aby návrh E1 navzdory zemědělskému výboru podpořili. (Více k tématu)

Návrhem zemědělského výboru (A5 a související) a návrhy G1 a G2 poslance Petra Pávka má být nově povolen lov zvířat lukem. Vědecké studie i zahraniční praxe ukazují, že by takový krok vedl k většímu utrpení a trýznivějšímu umírání lovených zvířat, které nelze v žádném případě ospravedlnit „zatraktivněním myslivosti pro mládež“. Zemědělský výbor to ale vidí jinak a ochranu zvířat opět odsouvá na vedlejší kolej. Vyzvěte prosím poslance, aby tyto pozměňovací návrhy odmítli.  (Více k tématu)

Vývoj posledních let jednoznačně ukazuje, že ochrana zvířat je důležitou společenskou hodnotou, kterou nelze přehlížet takovým způsobem, jakým to nyní opět předvedli poslanci zemědělského výboru. 

Vyzvěte proto poslance, aby ve třetím čtení hlasovali pro ochranu zvířat a proti postoji zemědělského výboru. Dejte politikům najevo, že ochrana zvířat je pro Vás důležitá a že jejich rozhodnutí zohledníte v říjnových volbách. 

Napište poslancům ještě dnes!