Ministervo zemědělství

Právě jsme se vrátili z jednání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Ministr navštívil kožešinovou farmu a dnes si vyslechl naše argumenty. Vyjádřil se, že si chce ještě poslechnout argumenty i druhé strany, tj. chovatelů kožešinových zvířat a až poté se bude dále rozhodovat.

Již samotná schůze je úspěchem naší kampaně proti chovu kožešinových zvířat a je vidět, že ministr tento problém nebere na lehkou váhu. Neusínáme však na vavřínech. Tvrdě pracujeme a připravujeme další události, které budou neustále upozorňovat, že toto barbarství je u nás stále povolené.

Nyní musíme kampaň šířit všemi kanály a neustávat v tlaku na zodpovědné politiky. Abychom to dokázali, potřebujeme Vaši pomoc. Jsme nová nezisková organizace a ve své další činnosti jsme plně závislí na Vašich příspěvcích. Jen díky nim dokážeme pomoci tisícům zvířat, které u nás každoročně trpí a umírají kvůli ozdobným límcům. Zvažte prosím pravidelný příspěvek, který nám nejlépe umožní plánovat důležité kroky v kampani do budoucna. Slibujeme, že ve svém úsilí nepolevíme. Přispět můžete ZDE.

Na jednání s ministrem byla přizvána také organizace Svoboda zvířat a p. Řezáčová.