Praha, 15. 6. 2021 – Apatické nebo agresivní lišky v drátěných klecích, souboje lišek s loveckými psy a zardoušená liščata, zvěř postřelená šípem prožívající své poslední okamžiky v bolestech. Takový pohled se naskytne divákům videí, které v tomto týdnu zveřejnil spolek OBRAZ – Obránci zvířat. Už tento pátek budou totiž poslanci v rámci novely mysliveckého zákona rozhodovat o třech pozměňovacích návrzích, které se zásadním způsobem dotýkají ochrany zvířat.

Návrhy, o kterých budou v rámci myslivecké novely poslanci hlasovat, řeší povolení lovu divokých zvířat lukem, zákaz norování v období péče o mláďata a úpravu podmínek pro držení lišek v zajetí za účelem výcviku loveckých psů. K návrhům se už vyjádřil zemědělský výbor, povolení lovu lukem podpořil, zatímco zbylé dva návrhy zamítl.

Jako argument pro přijetí návrhu zemědělského výboru pro povolení lovu lukem se používá zvýšení atraktivity myslivosti pro mladé. Cílem tohoto návrhu má být „učinit myslivost atraktivnější pro mládež a pro lidi, kteří by se jinak k myslivosti nedostali“. Odůvodnění návrhu se snaží tvrdit, že tento způsob lovu není z hlediska ochrany zvířat nijak problematický.

Video, které zveřejnil spolek OBRAZ, ukazuje, že zvířata po zásahu šípem zažívají dlouhou a bolestivou smrt. I sám vedoucí katedry myslivosti Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity Vlastimil Hart uvádí: „Lovecké šípy fungují skvěle, musí ale zasáhnout velké tepny a orgány. Při zásahu mimo je účinek diskutabilní a z mého pohledu mnohem nižší. Obávám se, že při lovu lukem bude mnohem více postřelené zvěře v přepočtu na ulovené množství.“

Další z návrhů podala poslankyně Dana Balcarová (Piráti) a má za cíl zakázat norování lišek a jezevců v době péče o mláďata, tedy způsob lovu, kdy se lišky vykopávají z nor a bojují s loveckými psy o přežití a záchranu liščat. Při tomto způsobu lovu často dochází kromě usmrcení lišek i ke zraněním psa. Boj, zardoušená liščata a pobízení psa myslivci je možné spatřit na dalším zveřejněném videu.

Podle návrhu není tento způsob lovu nutný. Jde o pozůstalost z doby před vynálezem střelných zbraní a dnes představuje asi jen 10 % z celkového odlovu lišek. Odstřel v době kaňkování je efektivnější a šetrnější metodou lovu, kdy není nutné, aby liška sváděla stresující a bolestivý boj na život a na smrt s loveckým psem.

Poslední z návrhů přijal za své výbor pro životní prostředí a mají se jím stanovit podmínky pro chov lišek v zajetí pro účely výcviku loveckých psů. Tyto podmínky zákon dnes nijak neupravuje, a tak je možné, aby se tato aktivní zvířata chovala v malých drátěných klecích, podobných těm na zakázaných kožešinových farmách. Zemědělský výbor ovšem oba tyto návrhy ke schválení nedoporučil.

Veřejnost byla oprávněně pobouřena trápením lišek na kožešinových farmách. Lišky jsou divoké šelmy, které v přírodě naběhají tisíce kilometrů, v malé kleci mohou jen šílenstvím skákat ze stěny na stěnu. Je ostudné, že takové držení lišek myslivci je stále tolerováno a je na čase s tím skoncovat, stejně jako se způsoby lovu, které způsobují zcela zbytečné utrpení,“ uvádí předseda spolku OBRAZ Marek Voršilka důvody k podpoře návrhu.

Zemědělský výbor bohužel opět ukázal, že upřednostňuje i zcela marginální zájmy malé části myslivců před ochranou zvířat. Pevně ale věřím, že poslanci nakonec rozhodnou ve prospěch zvířat. Nejen nedávný zákaz klecových chovů slepic ukázal, že ochrana zvířat je důležitou společenskou hodnotou, kterou nelze přehlížet tak, jak to předvedl zemědělský výbor,“ dodává Voršilka.

 

Videa na Youtube:

Lišky v klecích – https://www.youtube.com/watch?v=clliMph6uiQ

Norování – https://www.youtube.com/watch?v=ZcGOe8ssplc

Lov lukem – https://www.youtube.com/watch?v=ZrT0M0CKff4

 

Videa ke stažení a volné publikaci:

Lišky v klecích – https://drive.google.com/file/d/1FLlbEW2AkWUP2zS-TsUeVG-nAWhBqzwN/view?usp=sharing

Norování – https://drive.google.com/file/d/127Fcf8F5WzhKTw14dwl_z2KMz5UMlN8q/view?usp=sharing

Lov lukem – https://drive.google.com/file/d/1IyxqN5qS-epVKdDlEQH9Tf5JswF62VbZ/view?usp=sharing

 

Fotogalerie k volné publikaci:

Lišky v klecích: https://drive.google.com/drive/folders/1YXDBlte8T-CuxZS3aI83iAtWsksgxzcc?usp=sharing

Norování: https://drive.google.com/drive/folders/1cy-hITCHNAwIkkn3XrMEGddarmC-Eqts?usp=sharing