Spolek OBRAZ zveřejnil dnes autentické záběry z jedné z českých množíren. Jedná se o unikátní materiál, který věrně dokumentuje realitu množírenského byznysu. Ze zveřejněných záznamů množírny v obci Telice (Prostiboř) je zřejmé, že psi žijí v naprosto nevyhovujících podmínkách, jsou nemocní a zesláblí. Jako podestýlku mají promočenou slámu plnou výkalů, nemají k dispozici krmivo a čistou vodu. Misky s vodou jsou plné hnijící slámy, červů a komářích larev ve všech vývojových stádiích. To znamená, že voda nebyla minimálně čtrnáct dní měněná.

Ještě před uveřejněním záběrů byl tento materiál předán veterinární správě jako podnět k prošetření. Veterinární správě se nepodařilo provést neohlášenou kontrolu, proto chovatele předem na kontrolu upozornila. V době kontroly se na adrese nacházel pouze jeden pes a veterinární správa nezjistila žádné porušení zákonů.

„Tato kauza názorně ukazuje, co všechno je v tomto odvětví špatně: otřesné podmínky, bezohlednost podnikaní a v neposlední řadě bezradnost státní správy,“ uvádí Daniel Cao, tiskový mluvčí spolku OBRAZ. „Množitelé zcela ignorují zákonnou registrační povinnost, a když je někdo nahlásí, dostanou informaci o kontrole předem. Mají tak dost času na to se psů zbavit nebo je někam přemísti, a kontrolám i předpisům se tak mohou jenom smát,“ pokračuje Daniel Cao.

Spolek OBRAZ po zveřejnění záběrů spouští novou kampaň proti množírnám a začíná sbírat podpisy na petici. Jako řešení situace ohledně množíren navrhuje soubor opatření. Je nutné stanovit minimální parametry pro chovy psů, které budou neslučitelné s masovou produkcí. Státní orgány si mají lépe vyměňovat informace o subjektech s chovatelskou živností a dohlédnout na důsledné plnění registrační povinnosti u veterinární správy. V registrovaných chovech je pak potřeba provádět pravidelné, předem neohlášené kontroly.

„Množírny jsou velmi složitý problém, který nemá jeden zázračný lék. Je třeba s nimi bojovat sérií opatření,“ komentuje problematiku Daniel Cao. „Rozhodně nestačí nedávný návrh novely zákona z dílny Ministerstva zemědělství, který pouze rozšiřuje už existující registrační povinnost. K čemu je však registrační povinnost, když z ní množitelé mají akorát legraci? Veterinární správa by měla v první řadě prověřit všechny subjekty, které mají aktivní chovatelskou živnost, a nečekat pouze na to, až se jim někdo ohlásí,“ dodává Cao s tím, že podle rešerší spolku OBRAZ plní registrační povinnost jen zlomek chovatelů psů.

V polovině proběhne konference s názvem ČR: „Evropská továrna na psy?“, na které spolek OBRAZ spolupracuje. Konference se koná v pátek 16. září od 9 hodin v konferenčním sálu Impact Hub (Drtinova 10, Praha 5). OBRAZ zde promluví právě na téma nefunkčnosti registrační povinnosti.