Ve středu 21. září od 13:00 hodin proběhne v Poslanecké sněmovně seminář k novele zákona o ochraně zvířat proti týrání. Tato novela by neumožňovala chov zvířat za primárním účelem zisku kožešiny a tím by došlo k zákazu kožešinových farem.

Na semináři se svými příspěvky promluví:

Václav Bělohradský – Význam a hodnota ochrany zvířat ve společnosti 21. století
Josef Kott – Problematika chovu kožešinových zvířat z hlediska oponenta návrhu zákona
Karel Janko – Biologie a etologie živočišných druhů chovaných pro kožešiny
Přemysl Rabas – Divoké šelmy v zajetí pohledem ředitele zoologické zahrady
Martina Načeradská – Aktuální poznatky z oblasti welfare chovů kožešinových zvířat
Davina Bruhn – Regulace kožešinových farem v Německu a její faktické a právní důsledky
Jiří Pospíšil – Kožešinové farmy a ochrana zvířat v celoevropském kontextu

Počet míst je omezený, pokud se chcete semináře zúčastnit, včas se přihlašte. Podrobnosti o semináři včetně instrukcí pro přihlášení najdete v pozvánce na webu Poslanecké sněmovny.