31. března 2015, Praha – Spolek OBRAZ – Obránci zvířat zaslal místně příslušným úřadům veterinární správy podněty ohledně porušování zákona na ochranu zvířat na kožešinových farmách. Zároveň jim předal důkazní materiály dokládající místo a čas pořízení videozáznamů. Reagoval tak mimo jiné na vyjádření Státní veterinární správy, že se jí nepodařilo ověřit aktuálnost záběrů.

Materiály obsahují vždy záběr na vydání denního tisku a GPS navigaci zobrazující aktuální souřadnice, které odpovídají poloze příslušných farem. Nejnovější záběry pocházejí z ledna 2015.

„Život divokých zvířat v holých drátěných klecích vede na všech farmách nevyhnutelně k poruchám chování, apatii, stereotypům, vzájemným útokům a zraněním, kterým žádný chovatel nemůže reálně zabránit. To prokazují nejen námi zveřejněné záběry, ale též četné vědecké studie. Strádání tzv. kožešinových zvířat je proto především systémový problém a lze jej vyřešit jen zákazem těchto chovů,“ řekl Daniel Cao, mluvčí spolku OBRAZ – Obránci zvířat.

„Přesto jsme po důkladné analýze získaných záběrů dospěli k závěru, že na pěti farmách došlo i k jasnému porušení stávajících předpisů. Jde např. o klece neodpovídající předepsaným rozměrům, v nichž se lišky nemohou postavit, aniž by se praštily o strop; dále o nevhodné drátěné podlahy, jimiž se zvířatům propadávají tlapky, a ponechání zvířat napospas déletrvajícímu kanibalismu. To jsou zjevná selhání chovatelů, která porušují zákon na ochranu zvířat proti týrání,“ dodal Cao.

Důkazní materiály vznikly v rámci největší české rešerše kožešinových farem, jejíž první výstupy OBRAZ zveřejnil v polovině března v rámci spuštění nové kampaně za zákaz chovu kožešinových farem.

Dle posledního průzkumu CVVM požaduje 68 % občanů zákaz chovu kožešinových zvířat. Takový zákaz již platí v mnoha evropských zemích, mimo jiné v Rakousku, Velké Británii, Chorvatsku a Slovinsku . OBRAZ proto vyzývá ministra zemědělství Mariana Jurečku, v jehož kompetenci je příprava legislativy na ochranu zvířat, aby předložil vládě návrh zákona, který povede k zákazu těchto chovů i v České republice.

„Trápení zvířat pro kožešiny je přežitek, který nemá v 21. století své místo. Vyzýváme proto ministra zemědělství, aby v souladu s přáním 68 % občanů následoval dobrý příklad mnoha evropských zemí na západ i na východ od nás a zasadil se o přijetí zákona, který povede k úplnému zrušení kožešinových farem v České republice,“ řekl Daniel Cao, mluvčí spolku OBRAZ – obránci zvířat.