Praha, 26. 3. 2015 – Minulý týden zveřejnil spolek OBRAZ – Obránci zvířat otřesné záběry z českých kožešinových farem. V reakci na to ministr zemědělství Marian Jurečka v rozhovoru pro TV Nova připustil, že zvířata v klecích trpí, a vyjádřil připravenost jednat o úpravách zákona ve prospěch kožešinových zvířat. Jako příklad hodný následování uvedl bezklecový chov nutrií jeho rodičů za komunismu. Jak však ukazují zkušenosti ze zahraničí, takové parametry chovu jsou dnes ekonomicky zcela nerentabilní a takový požadavek znamená jejich faktický, nepřímý zákaz.

„Například Švýcarsko již před několika lety výrazně zpřísnilo požadavky na kožešinové farmy tak, aby alespoň částečně reflektovaly potřeby divokých nedomestifikovaných zvířat. Lišky a norci zde musí mít k dispozici mnoho metrů čtverečních a velkou plochu na hrabání a plavání. Po přijetí těchto předpisů byly všechny kožešinové farmy okamžitě uzavřeny, protože jejich provoz nebyl ekonomicky únosný,“ řekl Daniel Cao, mluvčí spolku OBRAZ – Obránci zvířat.

„Věříme, že ministr Jurečka dospěje nakonec k logickému závěru, že není možné zachovat existenci kožešinových farem a zároveň poskytnout chovaným divokým zvířatům takové podmínky, které respektují jejich potřeby a nezpůsobují jim celoživotní strádání. Bude se pak muset rozhodnout, zda bude stát na straně těch, kteří chtějí dále tolerovat týrání zvířat pro zbytečné módní doplňky, nebo na straně 68 % českých občanů, kteří chtějí toto jednání zakázat,“ dodal Cao.

Spolek OBRAZ – Obránci zvířat prosazuje variantu přímého zákazu chovu zvířat na kožešiny po vzoru Slovinska, které tento zákaz s dvouletým přechodným obdobím přijalo na začátku roku 2013. „Dle našeho názoru není na místě předstírat, že kožešinové farmy lze provozovat bez trápení zvířat. A týrání zvířat kvůli ozdobným límcům nepatří do 21. století. Proto je nyní povinností politiků jej v souladu s přáním většiny českých občanů zakázat,“ řekl Daniel Cao, mluvčí spolku OBRAZ – Obránci zvířat.

Kontakt: Daniel Cao, telefon 776 461 217, e-mail: [email protected]

Videoklip se záběry z českých kožešinových farem: http://obrancizvirat.cz/kozesiny/
Videozáznamy a fotografie ke stažení zde: http://obrancizvirat.cz/pro-media/

Fotografie a videozáznamy jsou pro média volně využitelné při uvedení zdroje: www.obrancizvirat.cz

OBRAZ – obránci zvířat je nová nezisková organizace založená za účelem aktivní a efektivní ochrany zvířat. Kampaň za zákaz kožešinových farem v České republice je první významnou iniciativou, kterou se v této oblasti chystáme vyvinout.

 

Příloha 1 – přepis vyjádření ministra Jurečky v reportáži TV Nova

Odkaz na reportáž (čas 22:46): http://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/video/4666-televizni-noviny-19-3-2015/

„Některé parametry klecí způsobují zranění těm zvířatům, například že tam nemají pevnou plochu, na které by mohla trávit většinu dne, tak je potřeba se na to podívat a samozřejmě nebráním se úpravám veterinárního zákona ve prospěch zdraví zvířat.

My průběžně jako ministerstvo zemědělství monitorujeme stav, v jakém jsou zvířata chována, tzv. welfare, tzn. pohoda zvířat. A již víte, že například v minulosti jsme udělali úpravy například pokud jde o chov drůbeže v klecích. A já se nebráním tomu v letošním roce se například podívat na ty parametry, které zákon stanovuje pro chov kožešinových zvířat a upravit je tak, aby zvířata netrpěla takovým způsobem, jak jsme viděli v té reporáži.

Já si myslím, že pokud najdeme takovou cestu, jakou jsme našli třeba u drůbeže před čtyřmi roky, tak můžeme ty parametry upravit tak, že není důvod zase zakázat úplně chov kožešinových zvířat. I já jako dítě si pamatuju, že moji rodiče ještě za komunistů chovali nutrie, které byly v chovu bezklecovém, byly naprosto v pohodě, ta zvířata byla spokojená. Takže pokud najdeme nějaký kompromis, tak aby ta zvířata mohla být v dobrém zdravotním stavu a netrpěla, tak proč ten chov zakazovat stoprocentně, protože tady jsou také nějaká pracovní místa na tento chov vázána.“