Skupina 42 biologů, veterinářů a odborníků na welfare zvířat dnes adresovala poslancům otevřený dopis, ve kterém kritizují kožešinové farmy a přimlouvají se za jejich zrušení. Odborníci z českých univerzit, vědeckých pracovišť a zoologických zahrad tak reagují na chystané první čtení návrhu zákona, který má v České republice kožešinové farmy zcela zakázat. Návrh je zařazen na program aktuální schůze Poslanecké sněmovny a očekává se k němu bouřlivá debata.

„Není naší ambicí posuzovat etickou otázku, zda je v principu akceptovatelné chovat a usmrcovat zvířata výhradně kvůli kožešinám. Těžko se však můžeme vyhnout hodnocení přínosu kožešinových farem v konfrontaci se závažnými odbornými námitkami, které lze z hlediska ochrany zvířat proti jejich faktické podobě vznést,“ píše se v otevřeném dopise, jehož kopii dnes obdrželi všichni členové dolní komory Parlamentu. Odborníci v něm kritizují především skutečnost, že živočišné druhy chované na kožešinových farmách prošly jen velmi omezenou domestikací a podmínky klecových chovů zdaleka neodpovídají jejich etologickým potřebám, o čemž svědčí i vysoký výskyt stereotypií v těchto chovech.

„Jsme proto přesvědčeni, že komerční chov divokých šelem v klecích je v zásadním rozporu se současnými poznatky o potřebách těchto zvířat, a vzhledem k zanedbatelnému významu tohoto odvětví pro lidskou společnost 21. století považujeme za vhodné chovy tohoto typu zrušit,“ uzavírají svůj apel signatáři dopisu.

Otevřený dopis ke stažení ZDE

V České republice je v současnosti registrováno 9 kožešinových farem, na kterých je každým rokem plynem nebo elektrickým proudem zabito zhruba 20 tisíc lišek a norků.Podle návrhu zákona, který v březnu předložila skupina 50 poslanců napříč Sněmovnou, by tyto farmy musely ukončit svůj provoz do konce roku 2018. Ministerstvo by mohlo v odůvodněných případech poskytnout jejich provozovatelům jednorázové finanční příspěvky ke zmírnění dopadů zákazu. Návrh je inspirován obdobnou úpravou v dalších deseti evropských zemích a podle průzkumu CVVM z listopadu loňského roku jej podporuje 70 % respondentů.

„Nejen většina voličů, ale nyní i významná část odborníků otevřeně deklaruje svou podporu návrhu zakázat kožešinové farmy. Ve společnosti 21. století je těžko přijatelné, abychom nadále trápili divoká zvířata v klecích a pak je házeli do plynu jenom proto, aby z nich mohl vzniknout ozdobný límec. Pevně věřím, že návrh zákona v prvním čtení obstojí. Smést jej bez dalšího projednání ze stolu by bylo projevem neúcty vůči laické i odborné veřejnosti, která od politiků řešení této otázky vyžaduje,“ řekl Marek Voršilka, předseda spolku OBRAZ, který na začátku loňského roku zveřejnil záběry z kožešinových farem a od té doby vede kampaň za jejich zákaz.

Kontakt:
Marek Voršilka, předseda spolku OBRAZ, telefon 776 053 932, e-mail: [email protected]
Mgr. Karel Janko, Ph.D., zástupce signatářů, telefon 315 639 511,  e-mail: [email protected]

OBRAZ – Obránci zvířat je nezisková organizace založená za účelem aktivní a efektivní ochrany zvířat. Kampaň za zákaz kožešinových farem je první významnou iniciativou spolku. Dalším aktuálním projektem je kampaň proti psím množírnám.

Poznámky:

Návrh zákona – sněmovní tisk: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=742

Záběry z českých kožešinových farem v HD kvalitě ke stažení a k publikaci: http://obrancizvirat.cz/pro-media/

Seznam zemí, které kožešinové farmy již zakázaly | Průzkum CVVM – 70 % občanů pro zákaz