Uveřejňujeme posudek Mgr. Petry Hlaváčové a doc. RNDr. Pavla Hulvy, Ph.D. s názvem Farmový chov šelem na kožešinu z pohledu behaviorální ekologie a evoluční biologieMagistra Hlaváčová je zooložka pracující v záchranné stanici Pavlov a docent Hulva učí na Přírodovědecké fakultě UK, zaměřuje se na fylogenetickou a evoluční biologii savců i jiných živočichů.

V posudku se autoři zaměřují na biologii druhů, které se chovají v ČR na kožešinových farmách. Jedná se o norka amerického, lišku obecnou a lišku polární. V jednotlivých částech jsou popsané vlivy podmínek na zvířata v kožešinových farmách. V závěru se pak píše, že zvířata se nemohla dostatečně přizpůsobit na podmínky těchto farem, což vede ke zvýšenému výskytu patologických jevů, mezi které řadíme například stereotypní chování nebo úmrtnost mláďat.

Posudek v plném znění ke stažení