Prezident republiky dnes podepsal novelu zákona, která v České republice zakazuje kožešinové farmy. Zákon tak definitivně vstupuje v platnost a devět zbývajících farem, na kterých dosud každoročně umíralo přes 20 tisíc lišek a norků, bude muset zavřít do ledna 2019. Dnešním dnem tak úspěšně končí přes dva roky trvající kampaň spolku OBRAZ, jejímž cílem bylo prosazení tohoto zákona.

„Je to obrovský úspěch české občanské společnosti, která se dokázala postavit silné zemědělské lobby. Česká republika se tak zařadila mezi vzrůstající počet zemí, které odkázaly kožešinové farmy na smetiště dějin. Úcta ke zvířatům dostala přednost před ekonomickým zájmem na jejich zabíjení pro módu. Je to velký krok pro zvířata i pro naši společnost jako celek. Děkujeme všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli,“ řekl Marek Voršilka, předseda spolku OBRAZ.

„Je však třeba si uvědomit, že kvůli pravidlům EU nebylo možno tímto zákonem zakázat dovoz výrobků z pravých kožešin. Proto se nyní zaměříme na spotřebitelskou osvětu a zároveň podpoříme partnerské organizace v dalších zemích, které o zákaz kožešinových farem taktéž usilují. Jsem přesvědčen, že počet zemí zakazujících kožešinové farmy bude vzrůstat a jednoho dne se podaří prosadit zákaz na celoevropské úrovni.“

Kontakt:
Marek Voršilka, předseda spolku OBRAZ, telefon 776 053 932, e-mail: [email protected]