Kuřata chovaná v současných velkochovech žijí svůj krátký život v otřesných podmínkách. Stres, nemoci, špína, tma, popáleniny, zvířata jsou natěsnaná jedno na druhé na malé ploše. Studie proveditelnosti European Chicken Commitment (ECC) na českém trhu však dokládá, že náklady na změnu způsobu chovu kuřat v České republice nejsou zdaleka tak vysoké, jak tvrdí lobby velkochovatelů a odběratelských řetězců.

European Chicken Commitment (ECC) je závazek obchodních řetězců, potravinářských firem, restaurací a dalších institucí, který stanovuje nové standardy pro chov tzv. brojlerových kuřat. Mezi tyto standardy patří například nižší počet jedinců na chovné ploše, jejich pomalejší růst a pestřejší podmínky jejich chovu. Firma, která se zaváže k dodržování ECC, musí zajistit, aby chov kuřat v jejím dodavatelském řetězci tyto podmínky splňoval.

V České republice by pro naplnění závazku ECC bylo nutné zvýšit plochu hal pro brojlery o 23 %, což odpovídá cca 61 novým halám, přičemž v praxi bývají běžně na haly pro výkrm kuřat přestavovány bývalé stáje pro dojnice apod. Nemusí se tedy vždy jednat o nově vystavené haly, ale o využití již existujících brownfieldů.

S ohledem na poměrně zdlouhavé povolovací procesy lze tuto transformaci v České republice realizovat v horizontu 5 let. Chov brojlerů v lepších podmínkách s sebou přináší také zvýšené finanční výdaje. Nárůst nákladů je odhadován na pouhých 17,4 %. Na nárůstu se nejvíce podílejí odpisy na výstavbu nových hal a dále zvýšené náklady na krmivo a práci.

Studie ke stažení (.pdf, 267kB)