Praha, 13. 3. 2024 – Sedmdesát procent Čechů podporuje výrazně přísnější regulaci prodeje dělobuchů, rachejtlí a další pyrotechniky. Takové výsledky ukázal průzkum, který dnes zveřejnil spolek OBRAZ – Obránci zvířat. Spolu s průzkumem představili Obránci i návrh zákona, kterým se už zabývají ministři zemědělství a životního prostředí.

Podle průzkumu společnosti Focus z letošního ledna veřejnost souhlasí s tím, aby se omezila možnost prodeje a používání zábavní pyrotechniky lidem, kteří k tomu nejsou odborně způsobilí. A to i při každoročních bujarých oslavách příchodu nového roku. Výjimku by měla pouze nejméně riziková třída pyrotechniky.

Odpalování zábavní pyrotechniky je pro zvířata velmi stresujícím zážitkem. Zvířata mají obrovský strach, ze kterého se často třesou a snaží se před hrozbou zběsile ukrýt. Mohou být agresivní a dezorientovaná. Mnohdy si při panickém útěku způsobí zranění nebo dokonce zemřou,“ popisuje vliv odpalování zábavní pyrotechniky na zvířata Pavel Buršík z OBRAZu.

Omezení zábavní pyrotechniky už má podporu ministerstva životního prostředí, které na začátku letošního roku spustilo anketu týkající se této problematiky.  Ta vyšla velmi podobně jako zmíněný průzkum od Focusu. Přes tři čtvrtiny dotázaných uvedlo, že podporuje omezení. Ministr životního prostředí Petr Hladík s ministrem zemědělství Markem Výborným na začátku roku prohlásili, že si na zábavní pyrotechniku posvítí.

Obránci zvířat vypracovali vlastní návrh zákona, který povoluje odpalování zábavní pyrotechniky kategorie F2 a F3 pouze osobám s licencí. Návrh také vymezuje ochranné zóny, ve kterých by se pyrotechnika odpalovat nesměla. Jde například o sociální zařízení, zařízení se zvířaty, vodní toky a další zvlášť zranitelná místa. Návrh už leží na stole obou ministrů.

Vítáme, že se ministři staví k omezení pyrotechniky pozitivně. Zveřejněná data ukazují, že si takovou změnu zákonů přeje i společnost. Nejde tu totiž jen o zvířata, ale také o životní prostředí nebo lidské zdraví. Není potřeba, aby kvůli pár minutám zábavy kdokoliv trpěl,“ dodává Buršík.

Škodlivost pyrotechniky potvrzuje i stanovisko Akademie věd. Podle něj se v důsledku odpalování pyrotechniky dostává do ovzduší alarmující množství nebezpečných a zdraví škodlivých látek, které vedou k dýchacím potížím, případně až k růstu zhoubných nádorů.

Proti zábavní pyrotechnice brojí i další občanské iniciativy. To dokládá i otevřený dopis vládě od Společnosti pro zvířata, k němuž se přidaly desítky organizací.

Kontakt:

Ivo Krajc, PR koordinátor, telefon 792 291 651, e-mail: [email protected]

OBRAZ – Obránci zvířat je nezisková organizace, jejíž vizí je společnost vnímající zvířata jako živé bytosti s vlastními zájmy, nikoliv jako prostředky k lidskému užitku. Usiluje o změny, které jsou v podmínkách současného světa dosažitelné a pozitivně ovlivní co největší počet životů. Do svých kampaní zapojuje širokou veřejnost. Tímto přístupem dosáhla dvou výrazných legislativních úspěchů – zákazu kožešinových farem a klecových chovů slepic v ČR.

 

Odkaz na zveřejněný průzkum od společnosti Focus:

http://obrancizvirat.cz/wp-content/uploads/2024/03/Zabavni-pyrotechnika-zprava-z-OMB-1_2024.pdf

 

Odkaz na zveřejněný návrh zákona na omezení zábavní pyrotechniky:

http://obrancizvirat.cz/wp-content/uploads/2024/03/Novela-zakona-o-pyrotechnice.docx

 

Fotogalerie zraněných zvířat zábavní pyrotechnikou:

https://drive.google.com/drive/folders/1SKAhUda1JJ3eFfYDT6OHdJg-Ge_5n8yY?usp=sharing

 

Výsledky průzkumu: