OBRAZ zveřejňuje šokující záběry z českých kožešinových farem

Praha, 17. 3. 2015 – Kňučící norek s deseticentimetrovou ranou do masa, kterého zaživa požírají ostatní norci. Lišky a liščata s tlapkami uvázlými v okách drátěné podlahy. Zranění, stereotypní chování, apatie, nebo naopak agresivita; divoké šelmy živořící v malých klecích, kde pro sebe nemají ani metr čtvereční. Taková je realita, kterou dokládají nově zveřejněné záběry z dosud největší rešerše chovů kožešinových zvířat v České republice. Sestřih těchto záběrů dnes zveřejnil spolek OBRAZ – obránci zvířat v rámci spuštění nové kampaně za zákaz kožešinových farem v České republice.

Videoklip je ke shlédnutí zde: http://obrancizvirat.cz/kozesiny/

Videozáznamy a fotografie ke stažení zde: http://obrancizvirat.cz/pro-media/

„Lišky a norci jsou divoká zvířata, život v holých drátěných klecích je pro ně šílenstvím, které vede k těžkým poruchám chování, vzájemným útokům, vážným zraněním a kanibalismu. V takových podmínkách jsou mláďata nucena žít od jara do podzimu, než poprvé získají hustou zimní srst. Poté jsou norci zplynováni a lišky zavěšeny za ocas a zabity elektrickým proudem, aby se nepoškodila jejich kožešina,“ řekl Daniel Cao, mluvčí spolku OBRAZ – obránci zvířat. „Připomínám, že tisíce lišek a norků jsou takto trápeny jen kvůli módě. Drtivá většina kožešin se použije na ozdobu rukávů bund nebo na dekorační límec kabátů. Zbytek těl se likviduje v kafilériích jako biologický odpad,“ doplňuje Cao.

V České republice je v současnosti 12 registrovaných kožešinových farem a každým rokem je na nich zabito přes deset tisíc zvířat. Zveřejněné záběry pochází z osmi farem a byly pořízeny v průběhu posledních dvou let. Oproti roku 2012, kdy byly záběry z českých farem publikovány naposledy, očividně nedošlo k žádnému zlepšení, ačkoli veterinární správa slíbila častější kontroly.

Divoká zvířata, která by v přírodě za svůj život naběhala tisíce kilometrů, budou v holých drátěných klecích vždy strádat. Žádná veterinární kontrola nemůže napravit obrovské utrpení těchto zvířat a její nevyhnutelné důsledky,“ řekl Daniel Cao, mluvčí spolku OBRAZ – obránci zvířat.

Dle posledního průzkumu CVVM požaduje 68 % občanů zákaz chovu kožešinových zvířat v České republice.1 Takový zákaz již platí v mnoha evropských zemích, mimo jiné v Rakousku, Velké Británii, Chorvatsku a Slovinsku.2 OBRAZ proto vyzývá ministra zemědělství Mariana Jurečku, v jehož kompetenci je příprava legislativy na ochranu zvířat, aby předložil vládě návrh zákona, který povede k zákazu těchto chovů i v České republice.

Trápení zvířat pro kožešiny je přežitek, který nemá v 21. století své místo. Vyzýváme proto ministra zemědělství, aby v souladu s přáním 68 % občanů následoval dobrý příklad mnoha evropských zemí na západ i na východ od nás a zasadil se o přijetí zákona, který povede k úplnému zrušení kožešinových farem v České republice,“ řekl Daniel Cao, mluvčí spolku OBRAZ – obránci zvířat.

Kontakt: Daniel Cao, telefon 776 461 217, e-mail: [email protected]

OBRAZ – obránci zvířat je nová nezisková organizace založená za účelem aktivní a efektivní ochrany zvířat. Kampaň za zákaz kožešinových farem v České republice je první významnou iniciativou, kterou se v této oblasti chystáme vyvinout.

2 Zeměmi, které přímo či nepřímo chov zvířat pro kožešiny zakázaly, jsou: Rakousko, Velká Británie, Chorvatsko, Slovinsko, Švýcarsko, Německo, Bulharsko, Holandsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Makedonie; zákaz chovu lišek platí ve Švédsku a Dánsku.