Dne 11. dubna 2016 projednala vláda na svém zasedání poslanecký návrh zákona za úplný zákaz kožešinových farem. K návrhu zaujala neutrální stanovisko, přičemž vyslovila souhlas s jeho základními východisky: „Vláda v obecné rovině souhlasí s východisky, z nichž předložený návrh zákona vychází, což jsou především etické otázky, které vzbuzuje usmrcování zvířat v případech, kdy pro to neexistuje důležitý lidský zájem.“

Stanovisko obsahuje věcné a legislativně-technické připomínky, které ovšem nebude problém v průběhu legislativního procesu zapracovat. Proti samotnému záměru vláda nevyslovila námitky. Přijaté stanovisko vlády tak dává šanci ke schválení návrhu zákona v Parlamentu. K tomuto dílčímu úspěchu přispělo i 5185 Vašich výzev panu ministru Jurečkovi. Děkujeme!

Kampaň pokračuje dále a s Vaší pomocí uděláme vše pro to, aby návrh zákona obstál i v dalších fázích legislativního procesu. Zůstaňte s námi!

Celé znění stanoviska je k dispozici na webu vlády.

Podepíšu petici za zákaz kožešinových farem

Již jsem podepsal, stanu se dárcem OBRAZu