Dnes se opět projednával zákaz kožešinových farem ve výborech. Jednalo se v Zemědělském výboru i ve Výboru pro životní prostředí. Poslanci obou výborů odhlasovali pozměňovací návrhy.

Ve Výboru pro životní prostředí doporučili návrh zákona schválit s legislativně-technickou úpravou spočívající především v upřesnění kompenzací pro existující chovatele. Poslanci Výboru pro životní prostředí se tím přihlásili k úplnému zákazu kožešinových farem.

V Zemědělském výboru prošel návrh, který by udělil výjimku farmářům s certifikátem  WelFur. Tento certifikát je iniciovaný a financovaný evropskou asociací chovatelů kožešinových zvířat FurEurope a žádnou podstatnou změnu v současném systému chovu nepřináší. K certifikaci WelFur a argumentům zaznívajícím ze strany FurEurope se vyjádřili biologové doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D., Mgr. Karel Janko, Ph.D..  Jejich vyjádření si můžete přečíst ZDE.

Povolování podnikání na základě soukromě vydávaného certifikátu nemá v české legislativě precedens. V praxi by takové přijetí znamenalo, že by soukromý vydavatel certifikátu rozhodoval o tom, kdo smí v této oblasti podnikat.

Zemědělský výbor argumentoval také tím, že maso kožešinových zvířat se používá při výrobě krmiv pro domácí zvířata (kočky a psi). Kadávery (označení pro mrtvá těla) kožešinových zvířat jsou ale podle platné legislativy klasifikovány jako živočišné produkty 2. kategorie. To znamená, že nesmí být využity ke krmení zvířat.