Každoročně je po EU a do třetích zemí transportováno velké množství zvířat – až 1 miliarda drůbeže a 37 miliónů skotu, prasat, koz a dalších zvířat. Jejich přeprava je dlouhá a vyčerpávající. Mnoho z nich ji bohužel nepřežije.

Celoevropská kampaň Stop The Trucks snaží o ukončení dlouhotrvajících transportů hospodářských zvířat po EU i mimo ni. Cílem je stanovení maximálně osmihodinového limitu pro přepravu hospodářských zvířat a čtyřhodinového pro přepravu drůbeže.

Pomoct můžete i Vy

Stop The Trucks je výzva organizace Eurogroup for Animals a apeluje na představitele EU. Je to požadavek nás všech, kteří se snažíme o zastavení krutého týrání zvířat při dlouhých přepravách. Pomozte zastavit tyto bezohledné transporty, které způsobují jen bolest, vyčerpání a smrt.  Do Stop The Trucks se můžete zapojit do poloviny dubna 2017.

Podepsat výzvu můžete ZDE.