Novelou zákona o ochraně zvířat proti týrání, kterou by došlo k zákazu kožešinových farem, se budou už brzy zabývat poslanci. Tento týden totiž zákonodárci odhlasovali, že návrh zákona budou projednávat už 8. listopadu 2016. Tato dlouho očekávaná novela by zakazovala chov zvířat za primárním účelem zisku kožešiny, čímž by došlo k zákazu kožešinových farem.

V současné době je v České republice zaregistrováno 9 kožešinových farem, kde ročně zemře zhruba 20 tisíc zvířat, především norků a lišek. „Chovat a usmrcovat zvířata primárně za účelem získávání kožešin je v 21. století těžko přijatelné. Nemluvě o tom, že podmínky držení naprosto neodpovídají etologii chovaných druhů. Druhy jako norek americký nebo liška polární nelze s úspěchem domestikovat. Vítám proto, že se v Poslanecké sněmovně utvořila silná koalice napříč politickým spektrem, která předkládaný návrh podpořila,“ vyjádřil se v březnu při navrhování zákona poslanec a předseda Výboru pro životní prostředí Robin Böhnisch (ČSSD).

Vláda o měsíc později k návrhu zaujala neutrální stanovisko: “Vláda v obecné rovině souhlasí s východisky, z nichž předložený návrh zákona vychází, což jsou především etické otázky, které vzbuzuje usmrcování zvířat v případech, kdy pro to neexistuje důležitý lidský zájem.”

Zákaz kožešinových farem si přeje 70 % obyvatel. A právě díky Vaší podpoře jsme dokázali mnohé, ale legislativní cesta bude ještě dlouhá. Pokud se chcete přidat k našim aktivitám, zúčastněte se Velkého pražského průvodu proti kožešinám.