Vážený pane ministře Výborný!

Děkuji za Vaši reakci na Otevřený dopis vědců ministru zemědělství ve věci rybolovu na živou nástražní rybu. Především oceňujeme, že v souladu s vědeckou komunitou uznáváte, že ryby skutečně cítí bolest, a distancujete se tak od původního stanoviska Ministerstva zemědělství z připomínkového řízení k nové podobě vyhlášky o rybářství. Jsem však hluboce přesvědčen, že nelze zároveň uznávat, že ryby jsou bolest a stres vnímající zvířata, a přitom nadále umožňovat tak trýznivou a bolestivou praktiku, jakou je nepochybně lov na živou nástražní rybku.

Děkujeme také za nabídku uskutečnění schůzky, kde bychom mohli spolu s Vámi a vědci prodiskutovat další osud v současnosti napichovaných nástražních rybek. Vás sekretariát se nám dosud neozval, pevně věřím, že k tomu dojde co nejdříve.

Změna zákona? Není potřeba

S čím však nesouhlasíme a s čím se nelze ztotožnit, je Vaše argumentace, že rybolov na živou nástražní rybku nemůže Ministerstvo zemědělství zrušit v rámci připravované novely vyhlášky č. 197/2004 Sb., o rybářství, a že by za tímto cílem bylo potřeba novelizovat zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství. Podle Vaší argumentace je jediný možný způsob, jak dosáhnout zrušení lovu na živou nástražní rybku rozšíření údajně taxativně vyjmenovaných zakázaných způsobů lovu v § 13 tohoto zákona. Tuto Vaši právní argumentaci však považujeme za chybnou.

Zákon o rybářství v § 13 odst. 12 písm. e) říká, že Prováděcí právní předpis stanoví povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití.

Zákon o rybářství tak povolené způsoby lovu nestanovuje a odkazuje na prováděcí předpis, kterým je právě vyhláška č. 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství. Povolené způsoby lovu jsou pak uvedeny v příloze 7 této vyhlášky, a to v současnosti včetně lovu na nástražní rybku.

Pokud tedy § 13 odst. 12 písm. e) rybářského zákona říká, že povolené způsoby a technické prostředky lovu stanovuje vyhláška, je dostačující lov na nástražní rybu ve vyhlášce neuvést. Z vyhlášky vyplývá řada zákazů, které nejsou v zákoně, např. lov na plavanou s použitím tří udic nebo lov s úhořem jako nástražní rybkou (příloha č. 7 vyhlášky). Pokud byste, pane ministře, skutečně a důsledně tvrdil, že musí být všechny tyto zákazy v zákoně, tak se Vám celá část povolených způsobů lovu ve vyhlášce zhroutí a nebude dávat smysl.

Zároveň lze podpůrně doplnit, že generální zákaz lovu na živou návnadu nebo nástrahu je obsažen již v zákoně č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání:  § 14 odst. 1 písm. n): Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře pomocí zvířat použitých jako živá návnada, nebo nástraha, nejde-li o lov podle zvláštních předpisů.

Pane ministře, je to na Vás

Vážený pane ministře, podoba vyhlášky o rybářství (k provedení zákona o rybářství) je plně ve Vašich rukou. Vydání a úpravy této vyhlášky jsou ve výhradní pravomoci Vámi vedeného Ministerstva zemědělství. To, zda budou tisíce rybek dlouze trpět na háčcích, nebo zda se přidáme do společenství vyspělých a soucitných zemí, jako jsou Německo, Švýcarsko nebo Rakousko, je na Vašem rozhodnutí a odpovědnosti. Jsme Vám k dispozici pro další diskuzi či doplnění informací a podkladů.

S uctivým pozdravem

Pavel Buršík

OBRAZ – Obránci zvířat

Odpověď ministra zemědělství na otevřený dopis k novele vyhlášky o rybářství