Praha, 21. 7. 2023 – Biologové z předních českých výzkumných pracovišť dnes zaslali otevřený dopis ministrovi zemědělství Markovi Výbornému. Po ministrovi požadují, aby podpořil zákaz rybolovu na živou nástražní rybu, který ministerstvo shodilo ze stolu. Podle odborníků jsou však argumenty ministerstva vědecky nepřesné a zastaralé a napichování rybek na háčky považují za barbarskou praktiku, která nemá své opodstatnění. Dopis je zveřejněn na webu organizace OBRAZ – Obránci zvířat.

Ministr zemědělství Marek Výborný bude v blízké době rozhodovat o nové podobě vyhlášky o rybářství. V ní se rozhoduje i o osudu nástražních rybek – tedy zda bude stále povolen rybolov na živou nástražní rybu či nikoliv. Návrh na zákaz podalo v rámci připomínek k vyhlášce ministerstvo pro místní rozvoj, nicméně ministerstvo zemědělství tento návrh odmítlo. Podle vědců ale ve svém stanovisku používá vědecky nesprávné argumenty.

Považuji za nešťastné, když se taková záležitost musí ještě vůbec v 21. století řešit. A když už k tomu musí dojít, tak je skutečně tragické, že ministerstvo zemědělství používá argumenty, které věda řešila a vyřešila v 19. století. Současné vědecké poznání jasně říká, že obratlovci nejen cítí, ale i do různé míry myslí,“ komentuje argumentaci ministerstva zemědělství evoluční biolog Karel Janko z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky.

Ministerstvo zemědělství totiž ve svém odmítavém postoji argumentuje tím, že ryby nemají dostatečně vyvinutý mozek, aby si byly schopny uvědomovat bolest, a nedisponují ani žádným jiným typem vědomí. S tím nesouhlasí vědci podepsaní pod dopisem adresovaným ministrovi ani zástupci organizace OBRAZ.

Zacházet se zvířaty, která cítí bolest, takovým způsobem, že jsou napichována na háčky, je ve 21. století barbarské. Zvlášť když to vůbec není nezbytné. Lov na živou nástražní rybu se totiž používá zejména při sportovním rybolovu, tedy rybolovu sloužícímu k zábavě a dnes už existují vhodné alternativy, které je možné použít místo živé nástrahy,“ říká tiskový mluvčí Obránců zvířat Pavel Buršík.

Otevřený dopis upozorňuje ministra také na to, že v jiných zemích EU už je napichování živých nástražních ryb na háčky zákonem zakázáno. Jde například o Německo, spolkové země Rakouska, Švýcarsko, Skotsko a Irsko. Podobný postup požadují signatáři otevřeného dopisu i u nás.

Jsme přesvědčeni, že napichování živých nástražních ryb na háčky je v zásadním rozporu se současnými poznatky o jejich schopnosti cítění a vnímání. Vzhledem k tomu, že lovit ryby na živou návnadu není nutné ani z pohledu lidské obživy, ani z pohledu dostupných alternativ, považujeme za vhodné tuto zastaralou a krutou praktiku zrušit,“ uzavírají vědci v dopisu.

 

Kontakt:

Pavel Buršík, tiskový mluvčí, telefon 777 019 252, e-mail: [email protected]

OBRAZ – Obránci zvířat je nezisková organizace, jejíž vizí je společnost vnímající zvířata jako živé bytosti s vlastními zájmy, nikoliv jako prostředky k lidskému užitku. Usiluje o změny, které jsou v podmínkách současného světa dosažitelné a pozitivně ovlivní co největší počet životů. Do svých kampaní zapojuje širokou veřejnost. Tímto přístupem dosáhla dvou výrazných legislativních úspěchů – zákazu kožešinových farem a klecových chovů slepic v ČR.

 

Odkaz na publikovaný otevřený dopis:

http://obrancizvirat.cz/dopis-vedcu/

 

Odkaz na videa napichování nástražních rybek na háčky:

https://drive.google.com/drive/folders/1aZhFwzkpA34Sw2rorLo_hqOJD9SjZRwj?usp=sharing

 

Odkaz na fotogalerii napichování nástražních rybek na háčky:

https://drive.google.com/drive/folders/10sF1QCYM8-xFUuKvmJqhpI4EDrxqBwPd?usp=sharing